Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor de gehele Europese Unie in werking.
Dit heeft ook invloed op uw persoonlijke data als klant van onze kliniek.

Het privacybeleid van Dierenkliniek Buitenwoel  wordt voorafgaand aan 25 mei geüpdated om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen.

Om u van dienst te kunnen blijven, is onze kliniek verplicht om toestemming aan u te vragen voor specifieke vernieuwingen/aanpassingen.

Als we geen toestemming van u krijgen om uw data te verwerken volgens de richtlijnen van onze Algemene Voorwaarden en ons vernieuwde Privacybeleid of geen toestemming krijgen om uw gegevens te delen met onze externe collegae, die alleen verstrekt wordt als dit noodzakelijk is
voor onze dienstverlening aan u, kunnen we u niet langer met onze diensten ondersteunen.

 

 

1.    Verzamelen van uw informatie door onze dierenkliniek

1.1. Wanneer u zich in onze kliniek registreert, noteren wij van u als eigenaar uw NAWT gegevens  (naam, adres, woonplaats en telefoonnummer) Bij niet-contante betaling vragen we uw e-mailadres voor toezenden van de nota.

Verder verzamelen we de volgende basisinformatie van uw dier: diernaam, ras geslacht, geboortedatum en (wanneer aanwezig) het chipnummer  en natuurlijk de ziektegeschiedenis.

1.2. Om u te herinneren aan de jaarlijkse enting bewaren we de vaccinatiegegevens van uw dier

1.3. Wij gebruiken deze gegevens NOOIT voor onderzoek, enquêtes of marketingdoeleinden. Alleen voor het uitnodigen van uw huisdier voor van gewenste vaccinatieherhaling en het toesturen van de factuur.

1.4. Wanneer u onze diensten gebruikt, verzamelen we informatie met betrekking tot de gezondheid en behandeling van uw dier. Deze gegevens blijven -zolang u klant bij ons bent- bewaard op de digitale patiëntenkaart.
Deze gegevens kunnen bij een doorverwijzing naar een dierenarts/specialist met uw toestemming overgedragen worden, omdat deze uw huisdier verder behandelt.

1.5. Wanneer u bij niet-contante betaling de PIN gebruikt of telebankiert, is het mogelijk dat de betalingverwerkende instantie (CCV of uw en mijn bank) automatisch gegevens verzamelt.
Verzameling van dit soort gegevens valt echter niet onder onze verantwoordelijkheid en het staat u vrij om te allen tijde cash te betalen.


2.    Het gebruiken van informatie over u

2.1. Wij gebruiken boven genoemde informatie over u om onze veterinaire diensten goed uit te kunnen voeren.

2.2. We kunnen boven genoemde verzamelde informatie over u en uw dier gebruiken om met u te communiceren over nieuws en updates van onze diensten, om u te informeren over eventuele actie’s

2.3. We gebruiken de over u verzamelde informatie slechts voor praktijkrelevante zaken als ent-herinneringen, ziektebehandeling en periodieke acties.

2.4. We kunnen over u verzamelde informatie gebruiken om onze rechten te beschermen en het voorkomen van achterstallige betalingen.


3.   Toegang tot uw persoonlijke gegevens

3.1 We kunnen over u en uw dier verzamelde (onderzoeks-)informatie met elk lid binnen onze groep, binnen onze kliniek delen. Deze gegevens kunnen worden overgedragen om u volledige veterinaire service aan te kunnen bieden. Deze andere services beduiden o.a.: vaccinatie, urine-, bloed- en ander onderzoek, alsmede doorgeven van patientbehandelgegevens aan een eventuele specialist voor vervolgbehandeling buiten onze kliniek.

3.2. We kunnen informatie bekendmaken voor zover nodig aan derden
die namens ons taken uitvoeren, waaronder onderzoek en behandeling
op doorverwijzing door specialisten en externe laboratoria of instituten.

3.3. We delen verder geen andere informatie over u met derden,
anders dan in 3.2 genoemd.

3.4. We kunnen door ons over u verzamelde informatie openbaren als
(i) openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan alle toepasselijke wet-of regelgeving  en (ii) naar geldende bepalingen en voorwaarden om onze rechten te beschermen.

3.5. In elk geval zullen we altijd zorgen dat uw gegevens uitsluitend verder zullen worden verwerkt in verband met onze veterinaire diensten en in overeenstemming met dit privacybeleid en toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.


4.    Data Security, beveiliging van uw gegevens

4.1. Wij bewaren onze digitale patiëntenkaarten in de cloud bij Idexx Animana. Deze firma heeft zich contractueel vastgelegd onze voorwaarden onder 1 ,2 en 3 na te leven en zo data security te waarborgen.

4.2. We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat de over u verzamelde informatie is beveiligd. We nemen redelijke maatregelen met inbegrip van administratieve, technische en fysieke procedures om uw informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, ongeauthoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

4.3. Dit niveau van beveiliging kan alleen effectief zijn als u bepaalde beveiligingspraktijken zelf ook volgt, en nooit uw bij ons opgeslagen gegevens deelt met andere personen.

4.4. Overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig.
Daarom kunnen we niet instaan ​​voor de veiligheid van een overdracht van uw informatie, door u aan ons. Elke door u via internet geïnitieerde overdracht is op eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben genoteerd, zullen wij strikte procedures en veiligheidsstructuren gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen, zoals in onze situatie het NIET verbonden zijn van onze patienten-PC met het internet.


5.    Gegevensbescherming van u, de patient-eigenaar

Dierenkliniek Buitenwoel is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens van de patient-eigenaar, welke zijn verwerkt, overgebracht en opgeslagen in onze systemen.


6.    Bewaring van de van u opgeslagen gegevens

Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van de over u verzamelde informatie bewaren gedurende een bepaalde periode.

Wij behouden ons het recht voor om uw patientinformatie te verwijderen bij de beëindiging van onze patient-behandelaar relatie, tenzij u anders aangeeft. Indien overeengekomen we zullen uw gegevens, bijvoorbeeld de ziektegeschiedenis van uw dier, blijven opslaan, die u b.v. nodig kan hebben voor overgang naar een andere behandelaar.


7.    Cookies & Web Beacons

Wij gebruiken geen cookies en web beacons op onze website en applicaties. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, mobiele telefoon of een ander apparaat worden geplaatst als u van onze website of van een van onze toepassingen of web-based software gebruik maakt. Web beacons zijn kleine grafische afbeeldingen of andere web programmeercode die kunnen worden opgenomen in de website en een van onze e-mailberichten.


8.    Links naar andere websites

Als u zich toegang verschaft tot links op onze website naar websites van derden die geen eigendom zijn van dierenkliniek Buitenwoel, let er dan zelf op dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor privacybeleid van derden. U moet een dergelijk privacybeleid controleren en beoordelen voordat u enige informatie over u aan deze websites


9.     Uw privacy keuzes

9.1.  U kunt ons altijd benaderen als u niet aan één van de procedures van het verzamelen, uitvoeren, opslaan of het delen van de informatie met en over u, zoals beschreven in dit privacybeleid (b.v. de vaccinatie-herinnering) wenst deel te nemen, door ons te benaderen op het onderstaande e-mail- of kliniekadres.
Uw opt-out verzoek zal worden verwerkt binnen 7 dagen na de datum
waarop we deze ontvangen.

9.2. Als u wenst de over u verzamelde informatie te wijzigen, te verwijderen of updaten, kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande e-mailadres of kliniekadres.


10.   Toepasselijk recht

10.1. Dit privacybeleid wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens en in overeenstemming met Nederlands en Europees recht.

10.2. Dit privacybeleid (inclusief, indien van toepassing, onze Algemene Voorwaarden) geldt als de volledige overeenkomst tussen u en ons, boven alle eerdere overeenkomsten, voorwaarden, garanties en / of voorstellingen in de ruimste mate toegestaan door de wet.


11.   Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of  05698-612074