Pijn, euthanasie & overlijden huisdier

 

Pijn 
Veel dieren laten pijn niet even duidelijk zien en lijden vaak in stilte. Honden kunnen bijvoorbeeld hun pijn uiten door veel te hijgen en door hun interesse in de omgevingen en uitgaan te verliezen. Of juist door heftige onrust, niet willen eten of drinken of moeilijk opstaan of liggen. Katten zijn eerder geneigd zich terug te trekken en stiller te worden. Konijnen, cavia's en hamsters kunnen zelfs zonder te piepen doorlopen met een gebroken poot. Als ze erg ziek zijn, eten ze niet meer en zitten ze stil in een hoekje. Vogels gedragen zich weer slaperig en zitten "bol" (ze zetten ze al hun veren op). Het is daarom goed om deze pijnkwalen en gedragsveranderingen nauwlettend in de gaten te houden. Bij twijfel kan je dit altijd bespreken met je dierenarts.  

Lijden
Een huisdier lijdt als het niet meer op een ‘dierwaardige manier’ kan leven. Als een dier niet meer goed kan gaan en staan waar het wil, geen interesse meer heeft voor de eigenaar of andere dieren in de omgeving, maar ook als het dier zich niet meer bewust is van afwijkend gedrag en bijvoorbeeld in eigen uitwerpselen blijft liggen. Met ‘dierwaardig leven’ wordt bedoeld dat het dier niet bovenmatig en langdurig lichamelijk en/of geestelijk lijdt, het dier zelf inititief neemt om te bewegen, te eten en contact te hebben met de eigenaar en het dier kan rekeken op goede huisvesting, voeding en verzorging.

Extra verzorging of pijnstilling van een ziek of lijdend dier kan veel verlichting geven. Het dier laten drinken, voeren, regelmatig verschonen, masseren, etc. kan het leven op een redelijke manier verlengen of een moeilijke periode overbruggen.

Het blijft belangrijk om uzelf regelmatig af te vragen of het leven voor uw huisdier nog prettig is. Soms kan het oordeel van een kennis of deskundige u met de realiteit confronteren. Het komt echter ook voor dat anderen (die vaak niet bekend zijn met de situatie) erg hard oordelen: "Laat hem toch afmaken!". Realiseert u zich in elk geval dat het úw huisdier is en als u het dier naar eer en geweten zo goed mogelijk verzorgt,dat ú dan bepaalt wat u voor of met uw dier wilt doen.

foto oude hond

© LICG

Onze hulp
Ook al bent u van mening dat uw dier lijdt, het blijft moeilijk om het moment vast te stellen waarop u vervolgens het leven van het dier laat beëindigen. Bij die beslissing kunnen wij u helpen door alle argumenten voor en tegen euthanasie met u te bespreken. Ga er hierbij vanuit dat wij proberen het leven van uw huisdier te verlengen, mits dit een dierwaardig leven is. Wij willen niet kost wat het kost een dier in leven houden. Maar we laten het ook niet zomaar inslapen als een eigenaar besluit dat het dier thuis niet meer te handhaven is. Het belangrijkste is dat eigenaar en dierenarts respect hebben voor elkaar's mening én ervaring. Op basis daarvan kunt u de beste keuze maken voor uw dier. Als de vooruitzichten van het dier niet helemaal duidelijk zijn, kan nader onderzoek bijvoorbeeld bloed- of röntgenonderzoek in sommige gevallen helderheid verschaffen over de te nemen beslissing.

Hoe ziet u of uw dier dood gaat?
Het is eigenlijk niet aan te geven waaraan u kunt zien of uw dier aan het doodgaan is. Ook kan niemand u voorspellen hoe lang uw huisdier (nog) zal leven. Veel eigenaren hopen dat als het einde van een huisdier nadert,het dier inslaapt en dat ze het 's morgens dood in mand, hok of kooi zullen vinden. Een natuurlijke dood op deze wijze komt echter niet vaak voor.

Euthanasie
De toestand van uw huisdier kan zodanig veranderen, dat het dier zich niet meer kan handhaven of dat het ernstig lijdt.Deze omstandigheden zijn voor ieder dier verschillend.

Voor meer informatie over euthanasie en het juiste moment voor euthanasie.

Wat gebeurt er als u besluit tot euthanasie?
Als u heeft besloten uw huisdier te laten inslapen maakt u hiervoor met ons een afspraak. Wij geven uw dier een kalmeringsprikje (dit prikje kan soms een beetje gevoelig zijn) om het rustig en wat onverschillig te maken. Dit duurt ongeveer vijf tot tien minuten. Als het dier rustig is, krijgt het een injectie in de bloedbaan met een overdosering van een narcosemiddel. Vrijwel meteen na deze injectie stopt de ademhaling en even later ook het hart. Het dier is dan overleden. Dat gebeurt zonder opwinding. Soms geeft het dier na de injectie nog een enkele zucht of is een spiertrilling zichtbaar. Wij raden u aan bij het inslapen aanwezig te zijn. U kunt uw huisdier vasthouden en ervaren dat het inslapen zonder angst of pijn verloopt. Uw dier zal meestal ook rustiger zijn als u erbij bent. Voor kinderen kan het doodgaan van hun dier soms minder bedreigend zijn als ook zij erbij aanwezig kunnen zijn. Ze moeten dit natuurlijk wel zelf willen. U kunt hen het beste van te voren goed uitleggen wat er allemaal gaat gebeuren. Vertel ze dat u ook erg verdrietig zult zijn en misschien ook wel moet huilen. Ze hoeven zich niet groter te houden dan ze zijn.

euthanisie

© LICG

Hoe ziet u of uw dier dood is?
Een dier is dood als het zelf niet meer beweegt (ook niet bij aanraken of prikkelen), als het niet meer ademt en als geen hartslag of pols meer te voelen is. Om de hartslag te voelen, kunt u het beste een paar vingers op de linker of rechter borstwand leggen, net achter de voorpoot. Verder kunt u ook aan het ontbreken van de ooglidreflex zien dat uw huisdier dood is.Bij het aanraken van het ooglid of de oogbol, beweegt het ooglid niet meer. Overigens: een dood dier heeft wijde pupillen, maar een dier met wijde pupillen hoeft niet persé dood te zijn.Bij een overleden dier blijven de ogen meestal open.

Wat gebeurt er met uw huisdier als het dood is?
Wat er na de dood met het dier gebeurt, is erg afhankelijk van wat u als eigenaar wilt. U kunt uw huisdier laten cremeren of begraven, maar soms kan het ook raadzaam zijn er sectie op te laten verrichten.

 • Crematie
  U kunt uw huisdier ook laten cremeren in een speciaal huisdierencrematorium. Op verzoek is de as terug te krijgen, maar u kunt ook vragen of ze deze voor u willen uitstrooien. U kunt kiezen of u uw huisdier thuis laat ophalen door het crematorium of dat u het zelf weg wilt brengen. Wij kunnen voor het vervoer en de crematie zorgen.
 • Begraven
  De gemeente bepaalt (bij gemeentelijke verordening) of u huisdieren in de tuin mag begraven. Als u een dier zelf begraaft, zorg dan voor voldoende diepte (minstens één meter) en wikkel het dier in een doek, deken, krant of een kartonnen doos (niet in plastic). Bedenk dat een begraven dier voor een eventuele nieuwe eigenaar van uw tuin een onverwachte verrassing kan opleveren. Wilt u het dier niet in uw eigen tuin begraven, dan kunt u ook terecht bij een speciale dierenbegraafplaats.Hier houdt men (tegen betaling) rekening met uw wensen en kunt u uw dier begraven.
 • Sectie
  Het kan soms nodig of gewenst zijn om achter de doodsoorzaak van uw huisdier te komen. Dat gebeurt door middel van een sectie, uitgevoerd door een dierenarts of een gespecialiseerd pathologisch instituut. Daarna is het - op verzoek! - mogelijk uw huisdier alsnog te laten cremeren of begraven.

Niet vergeten
Als uw huisdier is overleden, is het verstandig hiervan een aantal mensen en instanties op de hoogte te brengen.

 • De (eigen) dierenarts (als deze het nog niet weet).
 • De gemeente (in verband met de hondenbelasting).
 • U kunt van ons een overlijdensverklaring krijgen.
 • De databank waar uw dier staat geregistreerd (als uw dier voorzien is van een chip).
 • De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied (bij honden met een stamboom).
 • Het Kattenstamboek.
 • De fokker of de rasvereniging.
 • De dierenverzekering (als het dier verzekerd was).
 • De trimsalon en hondensportvereniging.

Een nieuw huisdier!
Het verlies van een huisdier geeft een opvallende leegte in huis. Reageer niet overhaast bij het invullen van die leegte. Neem rustig de tijd om na te denken of u een nieuw huisdier wilt en zo ja, wat voor dier het beste bij u past. Denk er altijd aan dat een nieuw dier in principe voor langere tijd bij u zal blijven. Oudere mensen vinden hun eigen leeftijd soms een argument om maar niet meer aan een huisdier te beginnen. Een huisdier geeft natuurlijk verplichtingen zoals voeding, verzorging en uitlaten, maar aan de andere kant geven huisdieren ook erg veel afleiding. Zij vragen om aandacht en affectie en helpen bij het onderhouden van de nodige sociale contacten. Daarom kan de komst van een huisdier juist bij deze groep mensen heel positief uitpakken. Bekijk wel van te voren of een huisdier eventueel mee mag naar een bejaardentehuis. Denk ook eens aan de mogelijkheid om met familieleden af te spreken dat zij de verzorging van het dier overnemen, als u dit niet meer kunt opbrengen.

Handige links: