Wet bescherming Persoonsgegevens

Welke gegevens slaan wij over U op?

 

 

 Per 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming in,

deze Europese Verordening is ter bescherming van de privacy van elke Europese burger.

 

Welke gegevens slaan wij van U op in onze computer?

  • Naam (Achternaam + voorletter(s)
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • Mailadres
  • Gegevens van uw dieren

 

Deze gegevens zijn (tijdens openingstijden) altijd opvraagbaar!